OFERTA

Oferujemy budowę, remont bądź modernizację:

 • instalacji elektrycznych budownictwa mieszkaniowego;
 • instalacji elektroenergetycznych zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej;
 • banków, szkół, hal sportowych, supermarketów, pływalni i obiektów służby zdrowia;
 • budowa instalacji teletechnicznych, w tym detekcji pożaru, alarmowych, sterowania obiektowego, komputerowych, rozgłaszania przewodowego
 • zasilania elektroenergetycznego, instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki oczyszczalni ścieków,  stacji uzdatniania wody,  budowli hydrotechnicznych oraz  nowoczesnych składowisk odpadów komunalnych;
 • linii kablowych wszelkiego typu;
 • stacji transformatorowych napowietrznych, wnętrzowych i kontenerowych;
 • linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia;
 • oświetlenia zewnętrznego ulic, placów i dróg;
 • nowoczesnych systemów sygnalizacji ulicznych oraz urządzeń radarowych;
 • instalacji odgromowych.

 

Ponadto oferujemy następujące usługi:

Roboty ogólnobudowlane w obiektach użyteczności publicznej

Montaż ogrodzeń i bram systemowych

Prefabrykacja wszelkiego typu rozdzielnic elektrycznych:

niskiego i średniego napięcia oraz układów automatyki i sterowania

Trakcje tramwajowe

Projektowanie i usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego