Budowa sieci elektrycznych zasilających, oświetleniowych oraz kanalizacyjnych na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu